Tjänstebil

Tjänstebil är något som om man får chansen bör skaffa då det medför en rad olika fördelar, både för företaget och för den anställde. Till exempel får man då ofta en bil av senare modell samtidigt som kostnaderna för att köra bilen ofta är betydligt lägre än om man har en privatägd bil.  

Det finns idag ungefär 700 000 leasingbilar i Sverige och det verkar som om siffrorna kommer att fortsätta att öka. För företaget är leasing ett smidigt och ekonomiskt sätt att hantera bilar för verksamheten.

Modern tjänstebil

För företaget

Det finns många fördelar för de företag som väljer att erbjuda sina anställda tjänstebilar. Det ger de anställda större möjlighet att röra sig i tjänsten mot om de enbart kör med sina egna privata bilar eller nyttjar kollektivtrafik. Tjänstebilen har även under de senaste åren blivit en del i företagets profilering. Rätt typ av bil med låga utsläpp och miljöstämpel har blivit ett krav och många företag satsat idag på bilar med mera miljötänk, så som etanolbilar eller elbilar.

Allt fler företag har upptäckt elbilen och sett vilka fördelar den medför. De är tysta och miljövänliga och framför allt billiga i drift. För den anställde blir det också ett stort plus eftersom de kan ladda bilen på arbetsplatsen och inte behöver åka till Bensinstationen för att tanka. Men elbilar passar inte alla företag,för att en elbil ska passa ert företag så är det bra om det inte körs längre sträckor än 10 till 15 mil. Körs det längre sträckor än så behövs den laddas och då är det bättre att exempelvis välja en etanoldriven bil istället. Kör ni exempelvis bara i centrala Stockholm är elbilen ett bra alternativ. Har du ett företag där de anställda ibland kör längre sträckor kan Plug-in hybriden vara ett bra alternativ. Det är en bil med kombinerad el motor och diesel- eller bensinmotor viket gör att den fungerar som en vanlig bil vid längre sträckor.

För den anställde

En av fördelarna med tjänstebil för den anställde är som sagt att man ofta får en bil som inte är av allt för gammal årsmodell, i vissa fall kan man till och med få en helt ny bil. Extra förmånligt blir det om man har en miljöbil som tjänstebil då dessa har ett lägre så kallat förmånsvärde, vilket gör att att den skatt man måste betala för tjänstebilen blir mindre.

Kostnaderna är en annan stor fördel. Oftast blir service- och försäkringskostnader lite lägre beroende på vad man har för avtal med sin arbetsgivare. Eftersom tjänstebilar, som tidigare nämnts, vanligen är av nyare modell blir också servicekostnaderna lägre av den anledningen då dessa ofta kräver mindre service än äldre bilar.