Vikten av att serva bilen

car service

Att serva bilen är lika viktigt för fordonet som en god kost och motion är för dig själv. Genom att vara noggrann med servicen sparar du dig själv både tid, onödigt besvär och pengar i framtiden. Man kan göra mindre och underhållande servicearbeten fortlöpande beroende på hur mycket bilen används, men ibland behöver man även gå igenom bilen med en större service.

Serva bilen och öka livslängden

När du väljer att regelbundet serva din bil ökar du chanserna att den kommer hålla mycket längre. Man undviker onödiga förslitningsskador på bilen och i de fall någonting behöver bytas upptäcker man det snabbt innan det hinner gå sönder mer. I servicen ingår bland annat att kontrollera och byta olja, kontrollera lyktor och lampor, byta glykol- och bromsvätska, byta kamrem efter ett visst antal mil, kontrollera bromsar och tändstift och så vidare.

Göra själv eller anlita hjälp

Det finns några olika faktorer som styr huruvida du ska genomföra servicearbetet på egen hand eller ta hjälp av en auktoriserad bilverkstad. Naturligtvis är den viktigaste frågan om du kan genomföra åtgärderna på egen hand? Det krävs en viss kunskap om vad och hur man ska kontroller och byta saker i bilen. Om man utför arbeten som man inte har kompetens till kan det i längden bli desto dyrare. Även om man är duktig med bilar kan det hända att man saknar tiden, och då är det snabbt och smidigt gjort att lämna in sin bil för service.

Det finns många saker att tänka på när man ska köpa en ny bil, exempelvis att vissa bilar av nyare slag får man inte själv utföra service och reparationer på, utan det måste göras av en auktoriserad bilverkstad. Detta för att eventuella garantier och försäkringar ska gälla. Kontrollera noga vad som gäller med just din bil. När det är dags att sälja sin bil är det väldigt bra att ha gjort de regelbundna kontrollerna och servicearbetena hos en bilverkstad som kan sätta sin stämpel i serviceboken och notera de åtgärder man gjort.